<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=873789472751674&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blockchain geeft de verzekeringssector vleugels

Gecontroleerde verandering

Verzekeringen zijn nog grotendeels papierwerk. De sector krijgt echter te maken met steeds wijzigende voorwaarden en de detectie van frauduleuze claims vereist transparantie en interconnectiviteit. In deze video leggen we uit dat blockchain-technologie kan worden ingezet om de processen te optimaliseren, maar dat ze voor verzekeringsmaatschappijen ook een rol kan spelen bij het automatisch aanbieden van verzekeringen. Services worden steeds vaker digitaal aangeboden en gebruikt. Daarom is het belangrijker geworden dat partijen het bestaan van verzekeringscontracten kunnen bewijzen en dat ze onmiddellijk kunnen worden aangeboden. Blockchain-technologie kan deze voordelen bieden door meerdere partijen de mogelijkheid te geven om het bestaan van een verzekeringscontract te controleren, zonder menselijke tussenkomst. Dit versnelt de bestaande procesflows, waarin op dit moment veel manuele interventies zijn vereist.

 

 

Auteur

  • Sander van Loosbroek
    Sander van Loosbroek

    Sander van Loosbroek is leading the distributed ledger research and development activities for Cegeka, a European IT service provider. Since 2015 Cegeka developed several Trade Finance blockchain Proof-of-Concepts and won an EFMA award for the Digital Trade Chain application it built for KBC.

Gerelateerde artikels

Dankzij blockchain zijn audits en accounting nooit meer hetzelfde

De blockchain maakt een toekomst mogelijk waarin alle transacties in real time kunnen worden geregistreerd, weergegeven en gecontroleerd. Vandaag de dag is het bijhouden van winst- en verliesrekeningen, inkomende en uitgaande transacties en rapportagevereisten een zware uitdaging.

Digitale handtekeningen en de blockchain: twee handen op één buik

De voordelen van nieuwe slimme contracten zijn overduidelijk in verschillende situaties, bijvoorbeeld bij IT-services die worden verkocht met een uptimegarantie (zogenaamde Service Level Agreements of SLA's). Slimme contracten kunnen controleren of de service voldoet aan de vereisten van het contract en de klant kan erop vertrouwen dat de onderliggende code niet kan worden gemanipuleerd.