<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=873789472751674&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dankzij blockchain zijn audits en accounting nooit meer hetzelfde

De toekomst van accounting

De blockchain maakt een toekomst mogelijk waarin alle transacties in real time kunnen worden geregistreerd, weergegeven en gecontroleerd. Vandaag de dag is het bijhouden van winst- en verliesrekeningen, inkomende en uitgaande transacties en rapportagevereisten een zware uitdaging. Systemen zijn niet met elkaar verbonden en moeten handmatig worden vergeleken en afgestemd. Dit maakt van audits complexe en dure processen.

Blockchain, de technologie achter Bitcoin, kan deze verschillende informatiestromen samenbrengen zodat een transactie meteen zowel in uw balans als in uw verslaglegging wordt doorgezet. In deze video leggen we uit hoe dit in de praktijk kan werken voor uw organisatie en waarom bedrijfsrevisoren en toezichthouders zo optimistisch zijn over de mogelijkheden van blockchain-technologie.

 

Auteur

  • Sander van Loosbroek
    Sander van Loosbroek

    Sander van Loosbroek is leading the distributed ledger research and development activities for Cegeka, a European IT service provider. Since 2015 Cegeka developed several Trade Finance blockchain Proof-of-Concepts and won an EFMA award for the Digital Trade Chain application it built for KBC.

Gerelateerde artikels

Blockchain geeft de verzekeringssector vleugels

Verzekeringen zijn nog grotendeels papierwerk. De sector krijgt echter te maken met steeds wijzigende voorwaarden en de detectie van frauduleuze claims vereist transparantie en interconnectiviteit. In deze video leggen we uit dat blockchain-technologie kan worden ingezet om de processen te optimaliseren.

Digitale handtekeningen en de blockchain: twee handen op één buik

De voordelen van nieuwe slimme contracten zijn overduidelijk in verschillende situaties, bijvoorbeeld bij IT-services die worden verkocht met een uptimegarantie (zogenaamde Service Level Agreements of SLA's). Slimme contracten kunnen controleren of de service voldoet aan de vereisten van het contract en de klant kan erop vertrouwen dat de onderliggende code niet kan worden gemanipuleerd.