<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=873789472751674&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

De blockchain: het einde van het cognossement in de handelsfinanciering

Internationale handel verbeteren

Bij internationale handel draait alles om wie de eigenaar is van de goederen en hoe ervoor wordt betaald. De overdracht van de goederen gebeurt echter nooit precies op hetzelfde moment als de betaling. Bijgevolg is dit een complexe activiteit die voornamelijk met papier werkt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de eigendom van de goederen nog steeds wordt overgedragen via een cognossement of een gelijkaardig papieren document. Dit brengt voor alle betrokken partijen vertragingen en kosten met zich mee.

Blockchain-technologie kan helpen bij de registratie en overdracht van de eigendom van goederen. Dit maakt het voor alle partijen eenvoudiger om afspraken te maken over hun verplichtingen en over de eigendom. Blockchain zal een echte “transformatie” teweegbrengen in de handelsfinanciering. In deze video leggen we uit waarom dit zo is en delen we onze ideeën over hoe we verschillende processen in de handelsfinanciering kunnen verbeteren.

 

Auteur

  • Sander van Loosbroek
    Sander van Loosbroek

    Sander van Loosbroek is leading the distributed ledger research and development activities for Cegeka, a European IT service provider. Since 2015 Cegeka developed several Trade Finance blockchain Proof-of-Concepts and won an EFMA award for the Digital Trade Chain application it built for KBC.

Gerelateerde artikels

Blockchain geeft de verzekeringssector vleugels

Verzekeringen zijn nog grotendeels papierwerk. De sector krijgt echter te maken met steeds wijzigende voorwaarden en de detectie van frauduleuze claims vereist transparantie en interconnectiviteit. In deze video leggen we uit dat blockchain-technologie kan worden ingezet om de processen te optimaliseren.

Dankzij blockchain zijn audits en accounting nooit meer hetzelfde

De blockchain maakt een toekomst mogelijk waarin alle transacties in real time kunnen worden geregistreerd, weergegeven en gecontroleerd. Vandaag de dag is het bijhouden van winst- en verliesrekeningen, inkomende en uitgaande transacties en rapportagevereisten een zware uitdaging.

Digitale handtekeningen en de blockchain: twee handen op één buik

De voordelen van nieuwe slimme contracten zijn overduidelijk in verschillende situaties, bijvoorbeeld bij IT-services die worden verkocht met een uptimegarantie (zogenaamde Service Level Agreements of SLA's). Slimme contracten kunnen controleren of de service voldoet aan de vereisten van het contract en de klant kan erop vertrouwen dat de onderliggende code niet kan worden gemanipuleerd.