<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=873789472751674&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mythes van digitale transformatie

Het kan niet missen: ‘digitale transformatie’ bevindt zich op het hoogtepunt van de Gartner-hype. Deze hype is bovendien in goed gezelschap van enkele andere hypes, zoals het Internet of Things en blockchain.

Volgens dezelfde Gartner zullen alle hypes vroeg of laat door een dal gaan, omdat de hooggespannen verwachtingen niet snel genoeg ingelost. Dat lot zal onontkoombaar ook de digitale transformatie treffen. Pas daarna ontstaan een realistische verwachtingen. Laat ik dat proces wat versnellen door vijf mythes uit de wereld te helpen.

Toen ING in oktober een reorganisatie in België aankondigde waardoor 3.500 medewerkers hun baan zouden verliezen, leidde dat tot grote consternatie. De Belgische vakbonden, politieke partijen en zelfs premier Michel reageerden furieus. Begrijpelijk, maar de grote vraag blijft: was dit nou niet te voorzien?

Juist die vraag wordt veel te weinig gesteld. Er wordt onvoldoende nagedacht over digitale transformatie, met ofwel veel te hooggespannen verwachtingen, ofwel grote weerstand en angst tot gevolg. Eenzelfde kloof zien we bij bedrijven: klanten hebben steeds hogere verwachtingen van bedrijven, terwijl die bedrijven zich afvragen wat ze moeten doen. Om die kloof te dichten moeten de volgende mythes de wereld uit.

1 Digitale transformatie gebeurt hoe dan ook, ook als IT niet volgt

IT is en blijft cruciaal bij alle digitale transformatie-initiatieven. Maar dat gaat niet automatisch. Neem de leiding van de digitalisering en zorg voor sturing. Durf ook nee te zeggen (maar niet te vaak)!

2 Digitale transformatie draait om veel initiatieven (kwantiteit)

Digitale transformatie draait om de juiste initiatieven (kwaliteit). Dus een helder doel, een bijbehorende strategie en concrete deliverables. En vooral: ken de klant! Anders wordt het niks.

3 Wij weten wat onze klanten willen

Wat klanten willen verandert sneller dan bedrijven kunnen volgen. Reken maar, anders hadden we die hele discussie rond disruptie niet!

4 Digitale transformatie verschilt per sector

Digitale organisaties hebben een gemeenschappelijk DNA. Kijk daarom naar wat andere CIO’s doen en leer van de digitale transformatie in andere sectoren.

5 Risico’s nemen is te vermijden

Failure is an option! Risico’s nemen wordt de norm. Want als jij niet durft, doet een ander het wel. Zorg daarom voor een veilige plek om voortdurend te experimenteren en te innoveren. Vergeet niet: succes zonder fouten is puur geluk.

Natuurlijk zal niet elk bedrijf in al deze mythes geloven. Maar ik zie ze maar al te vaak, bedrijven die overhaast reageren, bang om de digitale boot te missen. En zonder verder na te denken inhaken op de hype. Ja, dan breken deze mythes je op en belanden we in de ‘trough of disillusionment’. Terwijl we juist zo snel mogelijk via de ‘slope of enlightenment’ naar het ‘plateau of productivity’ willen.

Outsourcen is durven - e-book download

Auteur

  • Zander Colaers
    Zander Colaers

    Zander Colaers, COO Cegeka, legt zijn passie in het evolutionair helpen ontwikkelen van een stevige Cegeka-organisatie. Rode draad doorheen deze ontwikkeling is een Europese groeistrategie. In het segment van grote en middelgrote bedrijven wil Cegeka differentiëren met een ‘van dichtbij meemaken’ aanpak.

Gerelateerde artikels

Digitalisatie op de agenda van de directie krijgen is vaak knap lastig

Het beheren en onderhouden van de IT-huishouding, het zorgen voor stabiliteit en het besparen van kosten zijn de klassieke opdrachten voor de CIO. Versie 3.0 krijgt daar meer taken bij: innoveren, strategisch denken, bijdragen aan nieuwe businessmodellen en het verminderen van complexiteit. Het werk van CIO zelf wordt er juist complexer op.

Waarom mensen niet willen veranderen

IT-projecten, en zeker uitbestedingsprojecten, draaien altijd om verandering. Vaak horen we dan de bekende stelling: 'verandering is de enige constante'. Zou dat wel waar zijn? Voor technologische ontwikkelingen ongetwijfeld, maar voor gedragspatronen?

De transformatie van Outsourcing

Bij de nieuwe generatie outsourcing 3.0 gaat het niet zozeer om de technologie, maar om de aard van de samenwerking tussen aanbieder en afnemer. Daar zien we nu de veranderingen plaatsvinden.