<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=873789472751674&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hoe goed klikt het met uw outsourcingpartner? Check de checklist!

Vandaag zit technologie vervlochten doorheen zowat alle bedrijfsprocessen. Als CIO zit u dus meer dan ooit aan het stuur om uw organisatie naar nieuwe hoogtes te tillen. Outsourcing kan helpen om die rol waar te maken. Op één voorwaarde: dat u uw outsourcingpartner vertrouwt.

 

De vertrouwensformule

Cruciaal voor die vertrouwensband is dat beide partijen een gemeenschappelijk doel nastreven, zonder verborgen agenda’s. Of omgekeerd: eigenbelang doet vertrouwen smelten als sneeuw voor de zon.

 

VERTROUWEN  =

 

BETROUWBAARHEID + INTIMITEIT + GELOOFWAARDIGHEID

EIGENBELANG

 

Zit het vertrouwen goed? Doe de test

Trekken u en uw outsourcingpartner aan hetzelfde zeel? Klikt het tussen jullie? Gebruik deze checklist om het te becijferen.

 

BETROUWBAARHEID

 • Komt de outsourcingpartner zijn afspraken na?
 • Handelt hij proactief?
 • Streeft hij continu naar een betere samenwerking?
 • Voelt hij zich samen met u verantwoordelijk voor de resultaten?
 • Kan hij snel bijsturen als een resultaat of oplossing tegenvalt?

 

INTIMITEIT

 • Klikt het met de outsourcingpartner op het vlak van bedrijfscultuur?
 • Heeft hij aandacht voor het menselijke aspect van de samenwerking?
 • Luistert hij actief, zodat hij de noden van de organisatie echt begrijpt?
 • Hecht hij veel belang aan open dialoog?
 • Komt hij authentiek over?

 

GELOOFWAARDIGHEID 

 • Kan de outsourcingpartner mij met kennis van zaken adviseren?
 • Kan hij staven dat zijn aanpak wel degelijk de juiste is?
 • Houdt hij vast aan zijn normen en waarden, ook onder druk?
 • Legt hij verantwoording af voor zijn keuzes en gedrag?
 • Wat vertellen andere klanten over hem?

 

EIGENBELANG 

 • Werkt de outsourcingpartner een oplossing uit die vooral hem veel opbrengt?
 • Probeert hij vaak om zijn eigen planning of timing door te drukken?
 • Beveelt hij enkel oplossingen en technologie aan die hij zelf in huis heeft?
 • Heeft u het gevoel dat hij geen empathie kan opbrengen met uw business noden?
 • Haalt hij bij elke discussie of potentieel conflict het contract boven tafel?

 

Outsourcen is durven - e-book download

Auteur

 • Zander Colaers
  Zander Colaers

  Zander Colaers, COO Cegeka, legt zijn passie in het evolutionair helpen ontwikkelen van een stevige Cegeka-organisatie. Rode draad doorheen deze ontwikkeling is een Europese groeistrategie. In het segment van grote en middelgrote bedrijven wil Cegeka differentiëren met een ‘van dichtbij meemaken’ aanpak.

Gerelateerde artikels

Outsourcing is durven loslaten

In tijden van digitale transformatie is het natuurlijk IT wat een bedrijf maakt of kraakt. Maken of kraken hangt af van een juiste balans tussen de IT gaande houden - graag zo efficiënt en goedkoop mogelijk - en het inzetten van IT voor het toevoegen van waarde aan de business. Op die balans drukt het toevoegen van waarde steeds zwaarder. Zorgen dat de organisatie sneller en slimmer innoveert dan de concurrentie, dat is nu de missie.

Uitbesteden draagt bij aan bedrijfsstrategie

Uitbesteden is tegenwoordig een strategische keuze om de bedrijfsactiviteiten effectief te ondersteunen. Snel kunnen uitbreiden en inkrimpen en toegang hebben tot kennis die binnen de organisatie niet voorhanden is, zijn de belangrijkste drijfveren voor uitbesteding. Dit blijkt uit onderzoek van IT-dienstverlener en outsourcespecialist Cegeka.