<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=873789472751674&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hoe goed klikt het met uw outsourcingpartner? Check de checklist!

Vandaag zit technologie vervlochten doorheen zowat alle bedrijfsprocessen. Als CIO zit u dus meer dan ooit aan het stuur om uw organisatie naar nieuwe hoogtes te tillen. Outsourcing kan helpen om die rol waar te maken. Op één voorwaarde: dat u uw outsourcingpartner vertrouwt.

 

De vertrouwensformule

Cruciaal voor die vertrouwensband is dat beide partijen een gemeenschappelijk doel nastreven, zonder verborgen agenda’s. Of omgekeerd: eigenbelang doet vertrouwen smelten als sneeuw voor de zon.

 

VERTROUWEN  =

 

BETROUWBAARHEID + INTIMITEIT + GELOOFWAARDIGHEID

EIGENBELANG

 

Zit het vertrouwen goed? Doe de test

Trekken u en uw outsourcingpartner aan hetzelfde zeel? Klikt het tussen jullie? Gebruik deze checklist om het te becijferen.

 

BETROUWBAARHEID

 • Komt de outsourcingpartner zijn afspraken na?
 • Handelt hij proactief?
 • Streeft hij continu naar een betere samenwerking?
 • Voelt hij zich samen met u verantwoordelijk voor de resultaten?
 • Kan hij snel bijsturen als een resultaat of oplossing tegenvalt?

 

INTIMITEIT

 • Klikt het met de outsourcingpartner op het vlak van bedrijfscultuur?
 • Heeft hij aandacht voor het menselijke aspect van de samenwerking?
 • Luistert hij actief, zodat hij de noden van de organisatie echt begrijpt?
 • Hecht hij veel belang aan open dialoog?
 • Komt hij authentiek over?

 

GELOOFWAARDIGHEID 

 • Kan de outsourcingpartner mij met kennis van zaken adviseren?
 • Kan hij staven dat zijn aanpak wel degelijk de juiste is?
 • Houdt hij vast aan zijn normen en waarden, ook onder druk?
 • Legt hij verantwoording af voor zijn keuzes en gedrag?
 • Wat vertellen andere klanten over hem?

 

EIGENBELANG 

 • Werkt de outsourcingpartner een oplossing uit die vooral hem veel opbrengt?
 • Probeert hij vaak om zijn eigen planning of timing door te drukken?
 • Beveelt hij enkel oplossingen en technologie aan die hij zelf in huis heeft?
 • Heeft u het gevoel dat hij geen empathie kan opbrengen met uw business noden?
 • Haalt hij bij elke discussie of potentieel conflict het contract boven tafel?

 

Outsourcen is durven - e-book download

Auteur

 • Zander Colaers
  Zander Colaers

  Zander Colaers, COO Cegeka, legt zijn passie in het evolutionair helpen ontwikkelen van een stevige Cegeka-organisatie. Rode draad doorheen deze ontwikkeling is een Europese groeistrategie. In het segment van grote en middelgrote bedrijven wil Cegeka differentiëren met een ‘van dichtbij meemaken’ aanpak.

Gerelateerde artikels

Digitalisatie op de agenda van de directie krijgen is vaak knap lastig

Het beheren en onderhouden van de IT-huishouding, het zorgen voor stabiliteit en het besparen van kosten zijn de klassieke opdrachten voor de CIO. Versie 3.0 krijgt daar meer taken bij: innoveren, strategisch denken, bijdragen aan nieuwe businessmodellen en het verminderen van complexiteit. Het werk van CIO zelf wordt er juist complexer op.

Waarom mensen niet willen veranderen

IT-projecten, en zeker uitbestedingsprojecten, draaien altijd om verandering. Vaak horen we dan de bekende stelling: 'verandering is de enige constante'. Zou dat wel waar zijn? Voor technologische ontwikkelingen ongetwijfeld, maar voor gedragspatronen?

De transformatie van Outsourcing

Bij de nieuwe generatie outsourcing 3.0 gaat het niet zozeer om de technologie, maar om de aard van de samenwerking tussen aanbieder en afnemer. Daar zien we nu de veranderingen plaatsvinden.