<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=873789472751674&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Business Blog

Blockchain geeft de verzekeringssector vleugels

Verzekeringen zijn nog grotendeels papierwerk. De sector krijgt echter te maken met steeds wijzigende voorwaarden en de detectie van frauduleuze claims vereist transparantie en interconnectiviteit. In deze video leggen we uit dat blockchain-technologie kan worden ingezet om de processen te optimaliseren.

Digitale handtekeningen en de blockchain: twee handen op één buik

De voordelen van nieuwe slimme contracten zijn overduidelijk in verschillende situaties, bijvoorbeeld bij IT-services die worden verkocht met een uptimegarantie (zogenaamde Service Level Agreements of SLA's). Slimme contracten kunnen controleren of de service voldoet aan de vereisten van het contract en de klant kan erop vertrouwen dat de onderliggende code niet kan worden gemanipuleerd.

Wat is blockchain technologie?

Met blockchain-technologie kunt u waardevolle informatie van de ene naar de andere partij overdragen zonder kopieerrisico. De eerste concrete toepassing van deze technologie, Bitcoin, toont aan hoe goed dit werkt.